Kurs terapii zajęciowej

Cena:

499 zł

Czas trwania:

20 godzin

Tryb nauczania:

Stacjonarny

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Kurs kierowany jest do Osób pracujących lub chcących podjąć zatrudnienie w sektorze usług społecznych.

Terapia zajęciowa to jedna z metod aktywizacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami praktykowana w sektorze usług społecznych. Udział w zajęciach terapii zajęciowej m.in. w domach opieki i pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, a także ośrodkach rehabilitacyjnych, klubach seniora pozwala osobom starszym i niepełnosprawnym poradzić sobie z własnymi ograniczeniami, odzyskać radość życia, przystosować się do życia w społeczeństwie i umocnić poczucie własnej wartości.

Przykładowy program nauczania:

  • wybrane zagadnienia z psychologii,

  • podstawy anatomii oraz fizjologii człowieka z uwzględnieniem zaburzeń psychicznych,

  • metodyka pracy terapeuty zajęciowego,

  • praca terapeuty zajęciowego,

  • ćwiczenia w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i interpersonalnych.

Efekty kształcenia:

  • nabycie podstawowej wiedzy z z takich dziedzin, jak anatomia, psychologia, fizjologia i patologia wraz z zarysowaną wiedzą teoretyczną z zakresu chorób klinicznych,

  • poznanie praktycznej metodyki zajęć pozwalającej na ich przygotowanie w zależności od potrzeb pacjentów,

  • zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia terapii zajęciowej i metod komunikacji interpersonalnej.

Wymagania do zapisu:

  • ukończone 18 lat.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

Czego się nauczę?

V

Gdzie mogę pracować?

V