Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Egzamin zawodowy - komunikat sesja styczeń - luty 2019

7 stycznia 2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 27 listopada 2018 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń-luty 2019 r.

 

Prosimy wszystkich słuchaczy o zapoznanie się z wytycznymi, które znajdują się w załączniku

 Przypominamy , że na egzamin zawodowy należy przybyć pół godziny przed planowaną godziną wraz z dowodem osobistym.

 

Szkoła Żak Leszno

Zobacz także